Tournaments

The 4th All-Union Gomoku Tournament  |  Photos (4)  |  Games (32)
Russia, Moscow, November 1986 (11-07 - 11-14), Gomoku - pro rule

Swiss system, 13 rounds.

The final standings:

1. Chernov (Moscow) 11
2. Kaufman (Moscow) 9.5
3. Skleznyov (Moscow) 9
4. Doroshkevich (Minsk) 8.5 (98)
5. Semyonov (Leningrad) 8.5 (92.5)
6. Zile (Riga) 8.5 (90.5)
7. Ivanov Alexander (Moscow) 8
8. Ivanov M. (Ulyanovsk) 7.5 (101)
9. Drozd (Moscow Region) 7.5 (100.5)
10. Radshun (Minsk) 7.5 (100)
11. Matjuk (Riga) 7.5 (99)
12. Savchenko (Minsk) 7.5 (97)
13. Barsky (Minsk) 7.5 (96)
14. Basin (Minsk) 7.5 (94.5)
15. Lomakin (Tyumen) 7.5 (90)
16. Popovichenko (Riga) 7 (87.5)
17. Bondar (Minsk) 7 (83.5)
18. Abilkenov (Tyumen) 7 (82)
19. Rismuhametov (Dzhetysay) 7 (69)
20. Nasonov (Moscow) 6.5 (84.5)
21. Degtyar (Minsk) 6.5 (69.5)
22. Ryumkin (Irkutsk) 6 (75)
23. Poghosyan (Moscow) 6 (94.5)
24. Shilov (Nevinnomyssk) 6 (94)
25. Ivanov Alexey (Moscow) 6 (88)
26. Cheremushkin (Temirtau) 6 (82)
27. Shedko (Riga) 5.5 (77)
28. Ignatenko (Sverdlovsk) 5.5 (75.5)
29. Galamay (Lviv) 5.5 (64.5)
30. Garanin (Tyumen) 5
31. Karas (Lviv) 4.5
32. Yurkin (Saransk) 4 (75.5)
33. Skonda (Daugavpils) 4 (66.5)
34. Tsollenkopf (Riga) 3 (73)
35. Kuprijanova (Riga) 2
36. Abraamyan (Kirovakan) 0