Tournaments

Moscow International Gomoku Tournament  |  Photos (1)  |  Games (59)
Russia, Moscow, August 1987 (08-06 - 08-08), Gomoku - pro rule

Swiss system, 9 rounds.

Final standings:

1. S. Chernov (Moscow) 8 (49)
2. E. Barsky (Minsk) 8 (48.5)
3. V. Matjuk (Riga) 6.5
4. F. Degtyar (Minsk) 6 (47.5)
5. V. Kaufman (Moscow) 6 (47)
6. I. Doroshkevich (Minsk) 6 (41.5)
7. I. Sundling (Uppsala) 6 (40)
8. A. Ivanov (Moscow) 5 (49)
9. V. Drozdov (Pervouralsk) 5 (47.5)
10. M. Lomakin (Tyumen) 5 (45.5)
11. J. Palmgren (Gothenburg) 5 (45)
12. T. Andersson (Uppsala) 5 (45)
13. P. Poghosjan (Moscow) 5 (40)
14. S. Galamay (Lviv) 5 (38)
15. I. Savchenko (Chernigov) 5 (35)
16. S. Bondar (Minsk) 4.5 (47.5)
17. I. Shedko (Riga) 4.5 (47)
18. A. Malyshev (Moscow) 4 (45.5)
19. V. Karas (Lviv) 4 (42.5)
20. P. Serichenko (Chernigov) 4 (41)
21. R. Pristansky (Lviv) 4 (39)
22. A. Gitis (Moscow) 4 (37)
23. A. Abilkenov (Tjumen) 4 (35.5)
24. A. Glibka (Chernivtsi) 4 (35.5)
25. O. Chizhikov (Moscow) 4 (34)
26. F. Arkbo (Uppsala) 4 (27)
27. P. Jonsson (Jonkoping) 3.5
28. A. Sokolsky (Moscow) 3 (36)
29. V. Drozd (Moscow Region) 3 (35.5)
30. V. Sidorov (Moscow) 3 (35.5)
31. V. Smirnov (Pervouralsk) 3 (31)
32. B. Asplund (Stockholm) 2 (33.5)
33. A. Jansson (Stockholm) 2 (31.5)
DNF S. Nekludov (Riga) 2 of 4