Game no. 7China National Open Tournament 2014
Chongqing China, September 2014

Black: Qi Guan1     

White:

Xi Zhenyang0     
Round 2, d1, -, 5a=6,7,16, Yamaguchi rule    Comments (0)

Published by Qingqing Wang, using Renlib software.
Created: 2014-09-10 06:10:36