Game no. 8China National Open Tournament 2014
Chongqing China, September 2014

Black: Mei Fan1     

White:

Xi Zhenyang0     
Round 7, d3, R, 5a=5, Yamaguchi rule    Comments (0)

Published by Qingqing Wang, using Renlib software.
Created: 2014-09-10 05:05:51