Game no. 31China National Open Tournament 2014
Chongqing China, September 2014

Black: Jiang Qiwen0     

White:

Mei Fan1     
Round 4, i7, -, 5a=6,730,15,j9, Yamaguchi rule    Comments (0)

Published by Qingqing Wang, using Renlib software.
Created: 2014-09-10 04:51:23