Game no. 126th Zhejiang Invitational Tournament
Hangzhou China, July 2009

Black: He Qifa1     

White:

Huang Jinxian0     
Round SF, i12, , RIF rule    Comments (0)

Published by Bengt Asplund, using Renlib software.
Created: 2011-01-05 01:28:24