Game no. 267th Zhejiang Open Tournament
Hangzhou China, August 2010

Black: Huang Jinxian0     

White:

Mei Fan1     
Round A1, d11, -, 5a=10, RIF rule    Comments (0)

Published by Bengt Asplund, using Renlib software.
Created: 2010-12-08 22:56:22