Game no. 207th Zhejiang Open Tournament
Hangzhou China, August 2010

Black: He Qifa1     

White:

Huang Jinxian0     
Round A6, d2, R, RIF rule    Comments (0)

Published by Bengt Asplund, using Renlib software.
Created: 2010-12-08 15:40:35