Game no. 166th Zhejiang Invitational Tournament
Hangzhou China, July 2009

Black: Chen Liang0     

White:

Mei Fan1     
d11, , RIF rule    Comments (0)

Published by Yongwei Xu, using Renlib software.
Created: 2009-08-23 23:17:15