Games

Totally 77 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Sinyov Igor - Semyonov Vladimir
2Sinyov Igor - Kulikov Kirill
3Sinyov Igor - Reims Aldis
4Talsky Vladimir - Sinyov Igor
5Sinyov Igor - Voskanyan Eduard
6Gardstrom Petter - Sinyov Igor
7Sinyov Igor - Hasegawa Kazuto
8Palmgren Jan - Sinyov Igor
9Sinyov Igor - Nakamura Shigeru
10Sundling Ingvar - Sinyov Igor
11Sinyov Igor - Yamaguchi Yusui
12Mikhailov Nikolay - Sinyov Igor
13Salnikova Nonna - Sinyov Igor
14Kabanov Dmitri - Sinyov Igor
15Sinyov Igor - Alexandrov Victor
16Sinyov Igor - Atreshenkov Gennadi
17Sinyov Igor - Bobkov Evgeniy
18Meritee Ando - Sinyov Igor
19Karlsson Stefan - Sinyov Igor
20Sinyov Igor - Alexandrov Victor