Games

Totally 23 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Tarannikov Yuriy - Arkbo Frank
2Tarannikov Yuriy - Chernov Sergey
3Tarannikov Yuriy - Savchenko Igor
4Tarannikov Yuriy - Mikhailov Alexandr
5Tarannikov Yuriy - Barykin Victor
6Tarannikov Yuriy - Chen Wei
7Tarannikov Yuriy - Oll Aivo
8Tarannikov Yuriy - Skuridin Alexey
9Tarannikov Yuriy - Karlsson Stefan
10Tarannikov Yuriy - Oll Aivo
11Tarannikov Yuriy - Andersson Tord
12Tarannikov Yuriy - Purk Andry
13Tarannikov Yuriy - Savrasova Yulia
14Tarannikov Yuriy - Mikhailov Alexandr
15Tarannikov Yuriy - Mikhailov Alexandr
16Tarannikov Yuriy - Nikonov Konstantin
17Tarannikov Yuriy - Fedorkin Oleg
18Tarannikov Yuriy - Makarov Pavel
19Tarannikov Yuriy - Salnikov Pavel
20Tarannikov Yuriy - Magdeev Igor