Games

Totally 42 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Chernov Sergey - Tarannikov Yuriy
2Chernov Sergey - Tarannikov Yuriy
3Chernov Sergey - Tarannikov Yuriy
4Chernov Sergey - Tarannikov Yuriy
5Sakamoto Hirouji - Tarannikov Yuriy
6Karlsson Stefan - Tarannikov Yuriy
7Chernov Sergey - Tarannikov Yuriy
8Henningsson Anders - Tarannikov Yuriy
9Meritee Ando - Tarannikov Yuriy
10Alexandrov Victor - Tarannikov Yuriy
11Segal Alexander - Tarannikov Yuriy
12Salnikov Pavel - Tarannikov Yuriy
13Mikhailov Nikolay - Tarannikov Yuriy
14Ilyin Dmitry - Tarannikov Yuriy
15Gurckis Gatis - Tarannikov Yuriy
16Skuridin Alexey - Tarannikov Yuriy
17Barykin Victor - Tarannikov Yuriy
18Sinyov Igor - Tarannikov Yuriy
19Chang Yi-Feng - Tarannikov Yuriy
20Nikonov Konstantin - Tarannikov Yuriy