Games

Totally 15 games. Currently viewed 1-15. <<< | >>>
New search

1Moiseyev Kirill - Filippov Sergey
2Litvinenko Alexandr - Filippov Sergey
3Sakhapov Albert - Filippov Sergey
4Kabanov Dmitri - Filippov Sergey
5Olyunin Sergey - Filippov Sergey
6Sawai Toshio - Filippov Sergey
7Ses Pavel - Filippov Sergey
8Nikonova Natalya - Filippov Sergey
9Fedorkin Oleg - Filippov Sergey
10Krasnonosov Dmitry - Filippov Sergey
11Maltsev Oleg - Filippov Sergey
12Smirnov Sergey - Filippov Sergey
13Zaitsev Vyacheslav - Filippov Sergey
14Sorokina Oksana - Filippov Sergey
15Semyonov Vladimir - Filippov Sergey