Games

Totally 168 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Kim Byoung-Jun - Ishitani Shin-ichi
2Lin Sheng-Min - Ishitani Shin-ichi
3Iio Yoshihiro - Ishitani Shin-ichi
4Lu Wei-Yuan - Ishitani Shin-ichi
5Chen Ko-Han - Ishitani Shin-ichi
6Tamura Kazumasa - Ishitani Shin-ichi
7Smirnov Dmitry - Ishitani Shin-ichi
8Chang Yi-Feng - Ishitani Shin-ichi
9Petrov Boris - Ishitani Shin-ichi
10Karasyov Maxim - Ishitani Shin-ichi
11Takagawa Teiji - Ishitani Shin-ichi
12Sakashita Shoichi - Ishitani Shin-ichi
13Poghosyan Albert - Ishitani Shin-ichi
14Nowakowski Maciej - Ishitani Shin-ichi
15Wang Chih-Kung - Ishitani Shin-ichi
16Balabhai Viktor - Ishitani Shin-ichi
17Kawate Kozo - Ishitani Shin-ichi
18Tanaka Koichi - Ishitani Shin-ichi
19Kang Bo-Ra - Ishitani Shin-ichi
20Mitsumori Masao - Ishitani Shin-ichi