Games

Totally 701 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Meritee Ando - Ishitani Shin-ichi
2Nara Hideki - Ishitani Shin-ichi
3Kim Byoung-Jun - Ishitani Shin-ichi
4Soosõrv Ants - Ishitani Shin-ichi
5Ishitani Shin-ichi - Gardstrom Petter
6Ishitani Shin-ichi - Sinyov Igor
7Ishitani Shin-ichi - Gaulitz Joachim
8Karlsson Stefan - Ishitani Shin-ichi
9Lin Sheng-Min - Ishitani Shin-ichi
10Ishitani Shin-ichi - Nikonov Konstantin
11Ishitani Shin-ichi - Sushkov Vladimir
12Ishitani Shin-ichi - Nishimura Toshio
13Iio Yoshihiro - Ishitani Shin-ichi
14Ishitani Shin-ichi - Takagawa Teiji
15Okabe Hiroshi - Ishitani Shin-ichi
16Matsuura Hiroshi - Ishitani Shin-ichi
17Isobe Taizan - Ishitani Shin-ichi
18Ishitani Shin-ichi - Yamaguchi Yusui
19Hasegawa Kazuto - Ishitani Shin-ichi
20Ishitani Shin-ichi - Kudomi Takahiro