Games

Totally 134 games. Currently viewed 1-20. <<< | >>>
New search

1Tarannikov Yuriy - Chernov Sergey
2Tarannikov Yuriy - Sakamoto Hirouji
3Tarannikov Yuriy - Ooi Kozo
4Tarannikov Yuriy - Karlsson Stefan
5Tarannikov Yuriy - Lomakin Mikhail
6Tarannikov Yuriy - Lomakin Mikhail
7Tarannikov Yuriy - Lomakin Mikhail
8Tarannikov Yuriy - Ivanov Alexey
9Tarannikov Yuriy - Golosov Viktor
10Tarannikov Yuriy - Fedorkin Oleg
11Tarannikov Yuriy - Henningsson Anders
12Tarannikov Yuriy - Chernov Sergey
13Tarannikov Yuriy - Meritee Ando
14Tarannikov Yuriy - Tchan Nam Zuyng
15Tarannikov Yuriy - Sakamoto Hirouji
16Tarannikov Yuriy - Kawamura Norihiko
17Tarannikov Yuriy - Asplund Bengt
18Tarannikov Yuriy - Lunkin Vitaly
19Tarannikov Yuriy - Atreshenkov Gennadi
20Tarannikov Yuriy - Kabanov Dmitri