Games

Dubna Cup 2020
November 2020 Dubna Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KatsevKinelovskiy1 : 0
Round 1BurtsevKozhin1 : 0
Round 2BurtsevKinelovskiy1 : 0
Round 2KatsevKozhin1 : 0
Round 3KatsevBurtsev1 : 0
Round 3KozhinKinelovskiy1 : 0
Round 4KozhinBurtsev0 : 1
Round 4KinelovskiyKatsev1 : 0
Round 5BurtsevKatsev0 : 1
Round 5KinelovskiyKozhin0 : 1
Round 6BurtsevKinelovskiy1 : 0
Round 6KatsevKozhin0 : 1

Black: Kozhin Mikhail1     0:26 mins

White:

Kinelovskiy Nikita0     1:03 mins
Round 3, i4, R, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +--++

Published by Peter Burtsev.
Created: 2020-11-22 09:22:20