Games

Moscow Cup
June 2008 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlackWhiteResult
Round 1TarannikovKazarin1 : 0
Round 1ArzumanovPoltaratsky0 : 1
Round 1KomarovSirategyan0 : 1
Round 1GolosovMikhailov1 : 0
Round 1NikonovaTolstoy1 : 0
Round 1SinitsynTarasevich0 : 1
Round 2GolosovTolstoy1 : 0
Round 2KazarinSirategyan0 : 1
Round 2MikhailovKomarova1 : 0
Round 2NikonovaPoltaratsky0.5 : 0.5
Round 2KomarovTarasevich0 : 1
Round 2NikonovSinitsyn0 : 1
Round 2MakarovArzumanov1 : 0
Round 3TarannikovSinitsyn1 : 0
Round 3NikonovTarasevich0 : 1
Round 3TolstoyKomarova0.5 : 0.5
Round 3ArzumanovNikonova0 : 1
Round 3MikhailovMakarov1 : 0
Round 3GolosovPoltaratsky1 : 0
Round 4TolstoyMakarov0 : 1
Round 4SinitsynSirategyan0 : 1
Round 4KazarinTarasevich0.5 : 0.5
Round 4NikonovTarannikov0 : 1
Round 4NikonovaGolosov0 : 1
Round 4MikhailovArzumanov0.5 : 0.5
Round 5NikonovSirategyan1 : 0
Round 5PoltaratskyMakarov0 : 1
Round 5TarannikovTarasevich1 : 0
Round 5TolstoyMikhailov0 : 1
Round 5ArzumanovGolosov1 : 0
Round 6TarannikovSirategyan1 : 0
Round 6MikhailovPoltaratsky1 : 0
Round 6NikonovKomarov1 : 0
Round 6MakarovNikonova0 : 1
Round 6SinitsynKazarin0 : 1
Round 7KomarovTarannikov0 : 1
Round 7TolstoyPoltaratsky0 : 1
Round 7MakarovGolosov1 : 0
Round 7SirategyanTarasevich0 : 1
Round 7KazarinNikonov1 : 0
Round 7MikhailovNikonova1 : 0
Round 8MikhailovSirategyan1 : 0
Round 8MakarovTarasevich1 : 0
Round 8TarannikovNikonova1 : 0
Round 8GolosovKazarin1 : 0
Round 9MikhailovSirategyan1 : 0
Round 9TarasevichMakarov0 : 1
Round 9NikonovaTarannikov0 : 1
Round 9KazarinGolosov1 : 0
Round 10KazarinGolosov0 : 1
Round 11KazarinGolosov1 : 0
Round 12KazarinGolosov1 : 0
Round 13KazarinGolosov1 : 0
Round 14TarannikovKazarin1 : 0
Round 14MakarovMikhailov0 : 1
Round 15TarannikovKazarin1 : 0
Round 15MakarovMikhailov0 : 1
Round 16TarannikovKazarin1 : 0
Round 16MikhailovMakarov1 : 0
Round 17MikhailovTarannikov0 : 1
Round 18TarannikovMikhailov1 : 0
Round 19TarannikovMikhailov1 : 0

Black: Tarannikov Yuriy1     48 mins

White:

Nikonova Natalya0     50 mins
Round 8, i4, -, 5a=7,9,18,i7,k8, Yamaguchi rule

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2008-04-05 18:09:37