Games

The 4-th USSR championship. First league.
November 1991 Minsk Belarus

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Filippov - Petrov1 : 0
Round 1Maslyaev - Nikonov1 : 0
Round 1Biryukov - Krasnonosov0 : 1
Round 1Peskov - Atreshenkov0.5 : 0.5
Round 1Barykin - Salnikov0 : 1
Round 1Mikhailov - Ostra1 : 0
Round 1Zabrodin - Fyodorov1 : 0
Round 1Alexandrov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 1Khramov - Alexandrov1 : 0
Round 1Pavinich - Degtyar0 : 1
Round 1Poghosyan - Filinov0 : 1
Round 2Zabrodin - Kozhin0 : 1
Round 2Salnikova - Semyonov1 : 0
Round 2Shereverov - Atreshenkov1 : 0
Round 2Tuvikene - Ivanov1 : 0
Round 2Gurckis - Barykin1 : 0
Round 2Mikhailov - Maslyaev0 : 1
Round 2Rotbergs - Zabrodin1 : 0
Round 2Fyodorov - Alexandrov0 : 1
Round 2Dvoeglazov - Skuridin1 : 0
Round 3Degtyar - Kozhin0 : 1
Round 3Pavinich - Ivanov1 : 0
Round 3Kolesnikov - Semyonov0 : 1
Round 3Zabrodin - Fyodorov1 : 0
Round 3Antonov - Skuridin1 : 0
Round 3Malyshev - Gurckis1 : 0
Round 3Alexandrov - Yaroslavtsev0 : 1
Round 3Poghosyan - Biryukov1 : 0
Round 4Barykin - Alexandrov0 : 1
Round 4Shereverov - Salnikova1 : 0
Round 4Zabrodin - Maslyaev0.5 : 0.5
Round 4Savchenko - Rotbergs1 : 0
Round 5Zabrodin - Kabanov1 : 0
Round 5Ivanov - Skuridin0 : 1
Round 5Alexandrov - Malyshev0 : 1
Round 5Soosõrv - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 5Smirnov - Atreshenkov1 : 0
Round 5Kozhin - Savchenko1 : 0
Round 6Eibatov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 6Doroshkevich - Kozhin1 : 0
Round 6Mikhailov - Soosõrv1 : 0
Round 6Atreshenkov - Ivanov0 : 1
Round 6Krasnonosov - Mikhailov0 : 1
Round 6Dvoeglazov - Veidemanis0.5 : 0.5
Round 6Pavinich - Semyonov1 : 0
Round 7Biryukov - Gruzin1 : 0
Round 7Degtyar - Atreshenkov0 : 1
Round 7Alexandrov - Gurckis1 : 0
Round 8Maslyaev - Skuridin1 : 0
Round 8Savchenko - Mikhailov0 : 1
Round 8Nikonov - Malyshev1 : 0
Round 8Zabrodin - Semyonov1 : 0
Round 8Salnikov - Pavinich1 : 0
Round 9Meritee - Tuvikene1 : 0
Round 9Alexandrov - Ostra1 : 0
Round 9Gurckis - Atreshenkov0 : 1
Round 9Smirnov - Nikonov1 : 0
Round 9Biryukov - Semyonov0.5 : 0.5
Round 10Pavinich - Alexandrov1 : 0
Round 10Barykin - Soosõrv0 : 1
Round 10Kozhin - Maslyaev0.5 : 0.5
Round 10Filippov - Salnikov1 : 0
Round 10Kolesnikov - Zabrodin1 : 0
Round 10Savchenko - Dvoeglazov0 : 1
Round 11Filinov - Meritee0 : 1
Round 11Eibatov - Bogatyryov0.5 : 0.5
Round 11Poghosyan - Atreshenkov1 : 0
Round 11Doroshkevich - Soosõrv1 : 0
Round 11Peskov - Barykin1 : 0
Round 11Ivanov - Sharonov0.5 : 0.5
Round 11Kurkuchekov - Eremin1 : 0
Round 11Smirnov - Veidemanis0 : 1
Round 11Mikhailov - Filippov1 : 0

Black: Zabrodin Alexander0.5     

White:

Maslyaev Sergey0.5     
Round 4, i8, R, 5a=24, RIF rule

Published by Maxim Orlov.
Created: 2019-01-10 10:02:32