Games

The 4-th USSR championship. First league.
November 1991 Minsk Belarus

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Filippov - Petrov1 : 0
Round 1Maslyaev - Nikonov1 : 0
Round 1Biryukov - Krasnonosov0 : 1
Round 1Peskov - Atreschenkov0.5 : 0.5
Round 1Barykin - Salnikov0 : 1
Round 1Mikhailov - Ostra1 : 0
Round 1Zabrodin - Fyodorov1 : 0
Round 1Alexandrov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 1Khramov - Alexandrov1 : 0
Round 1Pavinich - Degtyar0 : 1
Round 1Poghosyan - Filinov0 : 1
Round 1Skuridin - Meritee0 : 1
Round 1Antonov - Gulyayev1 : 0
Round 1Smirnov - Kurkuchekov0.5 : 0.5
Round 1Stepanyan - Tuvikene0 : 1
Round 2Zabrodin - Kozhin0 : 1
Round 2Salnikova - Semyonov1 : 0
Round 2Shereverov - Atreschenkov1 : 0
Round 2Tuvikene - Ivanov1 : 0
Round 2Gurckis - Barykin1 : 0
Round 2Mikhailov - Maslyaev0 : 1
Round 2Rotbergs - Zabrodin1 : 0
Round 2Fyodorov - Alexandrov0 : 1
Round 2Dvoeglazov - Skuridin1 : 0
Round 2Filippov - Khramov1 : 0
Round 2Eremin - Krasnonosov0 : 1
Round 2Nikonov - Stepanyan1 : 0
Round 2Salnikov - Antonov1 : 0
Round 3Degtyar - Kozhin0 : 1
Round 3Pavinich - Ivanov1 : 0
Round 3Kolesnikov - Semyonov0 : 1
Round 3Zabrodin - Fyodorov1 : 0
Round 3Antonov - Skuridin1 : 0
Round 3Malyshev - Gurckis1 : 0
Round 3Alexandrov - Yaroslavtsev0 : 1
Round 3Poghosyan - Biryukov1 : 0
Round 3Soosõrv - Petrov1 : 0
Round 3Smirnov - Savchenko0.5 : 0.5
Round 3Khramov - Nikonov0 : 1
Round 3Mikhailov - Filippov0 : 1
Round 3Barykin - Zhelezko1 : 0
Round 3Maslyaev - Tuvikene0 : 1
Round 3Alexandrov - Eibatov1 : 0
Round 4Barykin - Alexandrov0 : 1
Round 4Shereverov - Salnikova1 : 0
Round 4Zabrodin - Maslyaev0.5 : 0.5
Round 4Savchenko - Rotbergs1 : 0
Round 4Malyshev - Doroshkevich0 : 1
Round 4Ostra - Ivanov0 : 1
Round 4Tuvikene - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 4Atreschenkov - Alexandrov0.5 : 0.5
Round 4Mikhailov - Smirnov1 : 0
Round 5Zabrodin - Kabanov1 : 0
Round 5Ivanov - Skuridin0 : 1
Round 5Alexandrov - Malyshev0 : 1
Round 5Soosõrv - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 5Smirnov - Atreschenkov1 : 0
Round 5Kozhin - Savchenko1 : 0
Round 5Barykin - Petrov0.5 : 0.5
Round 5Khramov - Dvoeglazov0 : 1
Round 5Filippov - Krasnonosov1 : 0
Round 5Meritee - Pavinich0.5 : 0.5
Round 5Salnikov - Tuvikene0 : 1
Round 6Eibatov - Zabrodin0.5 : 0.5
Round 6Doroshkevich - Kozhin1 : 0
Round 6Mikhailov - Soosõrv1 : 0
Round 6Atreschenkov - Ivanov0 : 1
Round 6Krasnonosov - Mikhailov0 : 1
Round 6Dvoeglazov - Veidemanis0.5 : 0.5
Round 6Pavinich - Semyonov1 : 0
Round 6Sharonov - Skuridin0 : 1
Round 6Kurkuchekov - Peskov1 : 0
Round 6Tuvikene - Filippov1 : 0
Round 6Meritee - Zabrodin1 : 0
Round 6Biryukov - Degtyar1 : 0
Round 6Salnikova - Stepanyan1 : 0
Round 7Biryukov - Gruzin1 : 0
Round 7Degtyar - Atreschenkov0 : 1
Round 7Alexandrov - Gurckis1 : 0
Round 7Peskov - Nikonov0 : 1
Round 7Smirnov - Khramov1 : 0
Round 7Tuvikene - Doroshkevich1 : 0
Round 7Filippov - Savchenko1 : 0
Round 7Eibatov - Dvoeglazov0 : 1
Round 7Gulyayev - Krasnonosov0.5 : 0.5
Round 8Maslyaev - Skuridin1 : 0
Round 8Savchenko - Mikhailov0 : 1
Round 8Nikonov - Malyshev1 : 0
Round 8Zabrodin - Semyonov1 : 0
Round 8Salnikov - Pavinich1 : 0
Round 8Kozhin - Tuvikene1 : 0
Round 9Meritee - Tuvikene1 : 0
Round 9Alexandrov - Ostra1 : 0
Round 9Gurckis - Atreschenkov0 : 1
Round 9Smirnov - Nikonov1 : 0
Round 9Biryukov - Semyonov0.5 : 0.5
Round 9Soosõrv - Skuridin0.5 : 0.5
Round 9Mikhailov - Filinov1 : 0
Round 9Dvoeglazov - Krasnonosov0 : 1
Round 9Pavinich - Savchenko1 : 0
Round 10Pavinich - Alexandrov1 : 0
Round 10Barykin - Soosõrv0 : 1
Round 10Kozhin - Maslyaev0.5 : 0.5
Round 10Filippov - Salnikov1 : 0
Round 10Kolesnikov - Zabrodin1 : 0
Round 10Savchenko - Dvoeglazov0 : 1
Round 10Skuridin - Nikonov0.5 : 0.5
Round 10Atreschenkov - Malyshev1 : 0
Round 10Smirnov - Rotbergs0 : 1
Round 10Mikhailov - Tuvikene1 : 0
Round 11Filinov - Meritee0 : 1
Round 11Eibatov - Bogatyryov0.5 : 0.5
Round 11Poghosyan - Atreschenkov1 : 0
Round 11Doroshkevich - Soosõrv1 : 0
Round 11Peskov - Barykin1 : 0
Round 11Ivanov - Sharonov0.5 : 0.5
Round 11Kurkuchekov - Eremin1 : 0
Round 11Smirnov - Veidemanis0 : 1
Round 11Mikhailov - Filippov1 : 0
Round 11Tuvikene - Pavinich0 : 1
Round 11Rotbergs - Gulyayev0.5 : 0.5

Black: Shereverov Alexey1     

White:

Salnikova Nonna0     
Round 4, i8, -, 5a=g9, RIF rule

Published by Maxim Orlov.
Created: 2018-11-27 19:13:56