Games

World Championship BT
August 2011 Huskvarna Sweden

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Pestereva - Nakayama0 : 1
Round 1Karasyov - Lillemaa1 : 0
Round 1Krayeva - Balabhai0 : 1
Round 1Hõbemägi - Belkina1 : 0
Round 1Kise - Chiang0.5 : 0.5
Round 1Sumarokov - Małowiejski1 : 0
Round 1Carlsson - Bulatovsky1 : 0
Round 1Nikonov - Iio1 : 0
Round 1Kamiya - Maltell1 : 0
Round 1Blomstedt - Potapov1 : 0
Round 1Poltaratsky - Rachitskaya1 : 0
Round 1Pajuste - Staub1 : 0
Round 1Pestov - Ono0 : 1
Round 2Hõbemägi - Balabhai0 : 1
Round 2Maltell - Krayeva0 : 1
Round 2Poltaratsky - Nikonov0 : 1
Round 2Potapov - Chiang1 : 0
Round 2Pestov - Belkina0 : 1
Round 2Rachitskaya - Iio0 : 1
Round 2Kise - Lillemaa1 : 0
Round 2Pajuste - Carlsson1 : 0
Round 2Karasyov - Kamiya1 : 0
Round 2Nakayama - Sumarokov1 : 0
Round 2Małowiejski - Pestereva0 : 1
Round 2Ono - Blomstedt1 : 0
Round 3Ono - Karasyov0 : 1
Round 3Nikonov - Pajuste0.5 : 0.5
Round 3Krayeva - Potapov0 : 1
Round 3Nakayama - Balabhai1 : 0
Round 3Sumarokov - Belkina1 : 0
Round 3Pestereva - Blomstedt1 : 0
Round 3Poltaratsky - Kamiya1 : 0
Round 3Kise - Carlsson1 : 0
Round 3Pestov - Maltell0 : 1
Round 3Małowiejski - Lillemaa1 : 0
Round 3Chiang - Hõbemägi0 : 1
Round 3Iio - Staub1 : 0
Round 4Maltell - Rachitskaya0 : 1
Round 4Ono - Iio0 : 1
Round 4Balabhai - Nikonov0 : 1
Round 4Karasyov - Nakayama0.5 : 0.5
Round 4Małowiejski - Staub1 : 0
Round 4Kise - Pajuste1 : 0
Round 4Sumarokov - Poltaratsky1 : 0
Round 4Krayeva - Belkina0 : 1
Round 4Blomstedt - Carlsson0 : 1
Round 4Kamiya - Pestereva1 : 0
Round 4Potapov - Hõbemägi1 : 0
Round 4Lillemaa - Chiang0 : 1
Round 5Sumarokov - Potapov0 : 1
Round 5Pajuste - Iio1 : 0
Round 5Balabhai - Rachitskaya1 : 0
Round 5Ono - Małowiejski0.5 : 0.5
Round 5Nikonov - Karasyov1 : 0
Round 5Staub - Blomstedt0 : 1
Round 5Pestov - Krayeva0 : 1
Round 5Maltell - Chiang0 : 1
Round 5Pestereva - Belkina1 : 0
Round 5Kamiya - Hõbemägi0 : 1
Round 5Carlsson - Poltaratsky0 : 1
Round 5Nakayama - Kise0.5 : 0.5
Round 6Ono - Carlsson0 : 1
Round 6Pestereva - Poltaratsky0 : 1
Round 6Rachitskaya - Belkina1 : 0
Round 6Lillemaa - Krayeva0 : 1
Round 6Iio - Hõbemägi1 : 0
Round 6Kise - Nikonov1 : 0
Round 6Pestov - Staub0 : 1
Round 6Małowiejski - Chiang1 : 0
Round 6Blomstedt - Kamiya1 : 0
Round 6Potapov - Nakayama1 : 0
Round 6Sumarokov - Balabhai0 : 1
Round 6Pajuste - Karasyov0 : 1
Round 7Balabhai - Poltaratsky0 : 1
Round 7Potapov - Kise1 : 0
Round 7Lillemaa - Pestov1 : 0
Round 7Rachitskaya - Pestereva1 : 0
Round 7Sumarokov - Blomstedt1 : 0
Round 7Nakayama - Nikonov1 : 0
Round 7Krayeva - Carlsson0 : 1
Round 7Pajuste - Małowiejski1 : 0
Round 7Hõbemägi - Ono1 : 0
Round 7Maltell - Staub1 : 0
Round 7Iio - Karasyov1 : 0
Round 7Chiang - Kamiya0 : 1
Round 8Karasyov - Potapov0.5 : 0.5
Round 8Lillemaa - Blomstedt0 : 1
Round 8Staub - Belkina1 : 0
Round 8Rachitskaya - Małowiejski1 : 0
Round 8Pestereva - Krayeva0.5 : 0.5
Round 8Pestov - Kamiya0 : 1
Round 8Nakayama - Iio0 : 1
Round 8Kise - Poltaratsky1 : 0
Round 8Hõbemägi - Nikonov0 : 1
Round 8Ono - Maltell1 : 0
Round 8Carlsson - Balabhai0 : 1
Round 8Sumarokov - Pajuste1 : 0
Round 9Lillemaa - Pestereva0 : 1
Round 9Staub - Ono0 : 1
Round 9Maltell - Małowiejski0 : 1
Round 9Carlsson - Hõbemägi1 : 0
Round 9Pestov - Chiang0 : 1
Round 9Karasyov - Balabhai1 : 0
Round 9Blomstedt - Belkina0.5 : 0.5
Round 9Kamiya - Pajuste1 : 0
Round 9Kise - Sumarokov1 : 0
Round 9Nikonov - Rachitskaya0 : 1
Round 9Potapov - Iio0.5 : 0.5
Round 9Nakayama - Poltaratsky1 : 0

Black: Pajuste Renee1     32 mins

White:

Staub Rain0     21 mins
Round 1, d4, -, 5a=6,9,j8,k8,j7, Yamaguchi rule

Published by Bengt Asplund.
Created: 2011-08-04 08:05:05