Games

World Championship BT
August 1997 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Doroshkevich - Fedorkin0 : 1
Round 1Kolesnikov - Smirnov0 : 1
Round 1Sushkov - Filinov1 : 0
Round 1Demidov - Ponomarenko0 : 1
Round 1Volkov - Sawai1 : 0
Round 1Khramov - Kabanov0 : 1
Round 1Kolesnikov - Smirnov0 : 1
Round 1Hayakawa - Ses1 : 0
Round 1Peskov - Filippov1 : 0
Round 1Asplund - Makarov1 : 0
Round 1Nikonov - Na1 : 0
Round 1Nosovsky - Jonsson0 : 1
Round 1Poghosyan - Degtyar1 : 0
Round 1Kashihara - Tatsutomi1 : 0
Round 1Pavinich - Bobkov0 : 1
Round 1Andersson - Semyonov1 : 0
Round 1Maltsev - Golosov0 : 1
Round 1Olyunin - Lunkin0 : 1
Round 1Chung - Veidemanis0 : 1
Round 1Barykin - Moiseyev1 : 0
Round 2Peskov - Volkov1 : 0
Round 2Olyunin - Filinov1 : 0
Round 2Asplund - Veidemanis0 : 1
Round 2Moiseyev - Ses1 : 0
Round 2Fedorkin - Smirnov0.5 : 0.5
Round 2Kashihara - Golosov0.5 : 0.5
Round 2Pavinich - Sokolsky1 : 0
Round 2Semyonov - Na1 : 0
Round 2Lunkin - Andersson0 : 1
Round 2Khramov - Demidov1 : 0
Round 2Kabanov - Bobkov0 : 1
Round 2Ponomarenko - Jonsson1 : 0
Round 2Hayakawa - Tatsutomi1 : 0
Round 2Nikonov - Barykin1 : 0
Round 2Maltsev - Chung1 : 0
Round 2Kolesnikov - Tatsutomi1 : 0
Round 2Sawai - Filippov0 : 1
Round 2Poghosyan - Sushkov1 : 0
Round 2Makarov - Nosovsky1 : 0
Round 3Hayakawa - Poghosyan0.5 : 0.5
Round 3Barykin - Olyunin0 : 1
Round 3Filippov - Khramov1 : 0
Round 3Tatsutomi - Sawai1 : 0
Round 3Maltsev - Pavinich0 : 1
Round 3Nosovsky - Filinov0 : 1
Round 3Andersson - Nikonov0 : 1
Round 3Kolesnikov - Lunkin1 : 0
Round 3Tatsutomi - Doroshkevich0 : 1
Round 3Jonsson - Asplund1 : 0
Round 3Kashihara - Smirnov1 : 0
Round 3Moiseyev - Kabanov0 : 1
Round 3Degtyar - Sokolsky0.5 : 0.5
Round 3Sushkov - Semyonov1 : 0
Round 3Golosov - Fedorkin0 : 1
Round 3Ponomarenko - Veidemanis1 : 0
Round 3Volkov - Makarov0 : 1
Round 3Demidov - Chung0 : 1
Round 4Peskov - Fedorkin1 : 0
Round 4Kabanov - Veidemanis0 : 1
Round 4Hayakawa - Bobkov0.5 : 0.5
Round 4Nikonov - Ponomarenko1 : 0
Round 4Doroshkevich - Smirnov0 : 1
Round 4Makarov - Olyunin1 : 0
Round 4Nosovsky - Sawai1 : 0
Round 4Khramov - Lunkin1 : 0
Round 4Moiseyev - Tatsutomi1 : 0
Round 4Na - Demidov0 : 1
Round 4Asplund - Barykin0.5 : 0.5
Round 4Jonsson - Sushkov0 : 1
Round 4Poghosyan - Kashihara1 : 0
Round 4Tatsutomi - Golosov0 : 1
Round 4Sokolsky - Semyonov0 : 1
Round 4Filippov - Kolesnikov0.5 : 0.5
Round 4Andersson - Pavinich1 : 0
Round 4Volkov - Degtyar0 : 1
Round 4Ses - Degtyar1 : 0
Round 4Filinov - Maltsev0 : 1
Round 5Semyonov - Olyunin0.5 : 0.5
Round 5Maltsev - Kabanov0 : 1
Round 5Na - Sawai0.5 : 0.5
Round 5Fedorkin - Filippov0.5 : 0.5
Round 5Asplund - Filinov0 : 1
Round 5Volkov - Lunkin0.5 : 0.5
Round 5Kolesnikov - Kashihara1 : 0
Round 5Jonsson - Khramov0.5 : 0.5
Round 5Tatsutomi - Demidov0 : 1
Round 5Barykin - Doroshkevich0 : 1
Round 5Smirnov - Golosov1 : 0
Round 5Hayakawa - Ponomarenko0 : 1
Round 5Makarov - Sushkov1 : 0
Round 5Nosovsky - Chung0.5 : 0.5
Round 5Ses - Degtyar0 : 1
Round 6Nikonov - Peskov0.5 : 0.5
Round 6Fedorkin - Kabanov0.5 : 0.5
Round 6Asplund - Nosovsky1 : 0
Round 6Tatsutomi - Doroshkevich0 : 1
Round 6Lunkin - Chung0 : 1
Round 6Khramov - Pavinich0 : 1
Round 6Volkov - Barykin0.5 : 0.5
Round 6Jonsson - Golosov0.5 : 0.5
Round 6Hayakawa - Sushkov1 : 0
Round 6Makarov - Ponomarenko0 : 1
Round 6Veidemanis - Andersson1 : 0
Round 6Na - Tatsutomi1 : 0
Round 6Kolesnikov - Bobkov0 : 1
Round 6Degtyar - Filippov1 : 0
Round 6Poghosyan - Smirnov1 : 0
Round 6Moiseyev - Olyunin0 : 1
Round 6Ses - Maltsev0 : 1
Round 6Semyonov - Kashihara0 : 1
Round 6Filinov - Demidov0 : 1
Round 7Nikonov - Bobkov0 : 1
Round 7Ponomarenko - Poghosyan0 : 1
Round 7Smirnov - Olyunin0 : 1
Round 7Maltsev - Filippov1 : 0
Round 7Kolesnikov - Fedorkin0 : 1
Round 7Volkov - Filinov0.5 : 0.5
Round 7Doroshkevich - Pavinich0 : 1
Round 7Ses - Tatsutomi1 : 0
Round 7Jonsson - Demidov1 : 0
Round 7Khramov - Semyonov0 : 1
Round 7Nosovsky - Na0.5 : 0.5
Round 7Sushkov - Golosov1 : 0
Round 7Sawai - Lunkin0 : 1
Round 7Degtyar - Veidemanis0 : 1
Round 7Barykin - Chung0.5 : 0.5
Round 7Kabanov - Kashihara1 : 0
Round 7Peskov - Makarov1 : 0
Round 8Maltsev - Sushkov1 : 0
Round 8Moiseyev - Smirnov0 : 1
Round 8Jonsson - Pavinich0 : 1
Round 8Kolesnikov - Semyonov1 : 0
Round 8Kabanov - Ponomarenko1 : 0
Round 8Veidemanis - Bobkov1 : 0
Round 8Poghosyan - Peskov0 : 1
Round 8Ses - Golosov0 : 1
Round 8Volkov - Asplund1 : 0
Round 8Hayakawa - Nikonov0.5 : 0.5
Round 8Makarov - Degtyar1 : 0
Round 8Doroshkevich - Kashihara0 : 1
Round 8Sawai - Tatsutomi1 : 0
Round 8Fedorkin - Olyunin1 : 0
Round 8Tatsutomi - Na1 : 0
Round 8Demidov - Filippov1 : 0
Round 8Lunkin - Filinov0 : 1
Round 8Chung - Andersson0 : 1
Round 9Demidov - Sushkov0 : 1
Round 9Maltsev - Makarov0 : 1
Round 9Barykin - Filinov1 : 0
Round 9Ponomarenko - Bobkov0 : 1
Round 9Hayakawa - Fedorkin0.5 : 0.5
Round 9Pavinich - Peskov0 : 1
Round 9Kolesnikov - Andersson0.5 : 0.5
Round 9Poghosyan - Veidemanis0 : 1
Round 9Tatsutomi - Lunkin0 : 1
Round 9Jonsson - Smirnov0 : 1
Round 9Kabanov - Nikonov0 : 1
Round 9Filippov - Asplund0 : 1
Round 9Tatsutomi - Chung1 : 0
Round 9Nosovsky - Ses0 : 1
Round 9Khramov - Sawai1 : 0
Round 9Degtyar - Golosov0 : 1
Round 9Kashihara - Olyunin1 : 0

Black: Nikonov Konstantin0     

White:

Bobkov Evgeniy1     
Round 7, i8, R, 5a=16, RIF rule

Published by Lijing Sun.
Created: 2006-11-12 13:52:04