Games

World Championship AT
August 2001 Kyoto Japan

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Sinyov - Gaulitz1 : 0
Round 1Gardstrom - Lin1 : 0
Round 1Kim - Karlsson0 : 1
Round 1Meritee - Ishitani1 : 0
Round 1Nara - Sushkov0 : 1
Round 1Soosõrv - Nikonov1 : 0
Round 2Lin - Sinyov0 : 1
Round 2Soosõrv - Karlsson0 : 1
Round 2Nara - Ishitani1 : 0
Round 2Nikonov - Gaulitz1 : 0
Round 2Gardstrom - Sushkov0 : 1
Round 2Kim - Meritee0 : 1
Round 3Sinyov - Nikonov1 : 0
Round 3Lin - Gaulitz0 : 1
Round 3Gardstrom - Karlsson1 : 0
Round 3Kim - Ishitani0 : 1
Round 3Meritee - Nara1 : 0
Round 3Sushkov - Soosõrv0.5 : 0.5
Round 4Karlsson - Sinyov0 : 1
Round 4Lin - Nara0 : 1
Round 4Soosõrv - Ishitani0.5 : 0.5
Round 4Gaulitz - Sushkov0 : 1
Round 4Kim - Nikonov1 : 0
Round 4Gardstrom - Meritee0 : 1
Round 5Sushkov - Sinyov1 : 0
Round 5Soosõrv - Meritee0 : 1
Round 5Karlsson - Gaulitz0 : 1
Round 5Kim - Nara1 : 0
Round 5Ishitani - Gardstrom0.5 : 0.5
Round 5Lin - Nikonov0 : 1
Round 6Meritee - Gaulitz1 : 0
Round 6Nikonov - Sushkov0 : 1
Round 6Ishitani - Sinyov0 : 1
Round 6Gardstrom - Kim1 : 0
Round 6Lin - Karlsson0 : 1
Round 6Nara - Soosõrv1 : 0
Round 7Meritee - Sinyov1 : 0
Round 7Sushkov - Lin1 : 0
Round 7Gardstrom - Nara0 : 1
Round 7Karlsson - Nikonov0 : 1
Round 7Ishitani - Gaulitz1 : 0
Round 7Kim - Soosõrv0 : 1
Round 8Meritee - Sushkov1 : 0
Round 8Sinyov - Nara1 : 0
Round 8Gardstrom - Nikonov1 : 0
Round 8Karlsson - Ishitani1 : 0
Round 8Lin - Soosõrv0 : 1
Round 8Kim - Gaulitz1 : 0
Round 9Meritee - Nikonov1 : 0
Round 9Kim - Sushkov0 : 1
Round 9Soosõrv - Sinyov0 : 1
Round 9Gardstrom - Gaulitz0 : 1
Round 9Karlsson - Nara1 : 0
Round 9Lin - Ishitani0 : 1
Round 10Meritee - Lin1 : 0
Round 10Karlsson - Sushkov0 : 1
Round 10Kim - Sinyov1 : 0
Round 10Soosõrv - Gardstrom0 : 1
Round 10Ishitani - Nikonov0 : 1
Round 10Gaulitz - Nara0 : 1
Round 11Meritee - Karlsson1 : 0
Round 11Ishitani - Sushkov0.5 : 0.5
Round 11Gardstrom - Sinyov0 : 1
Round 11Nara - Nikonov1 : 0
Round 11Kim - Lin0 : 1
Round 11Soosõrv - Gaulitz1 : 0

Black: Sinyov Igor1     78 mins

White:

Gaulitz Joachim0     140 mins
Round 1, d3, -, 5a=6, RIF rule

Published by Attila Demjan.
Created: 2006-06-05 17:07:57