Games

Moscow Championship
December 2008 Moscow Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlackWhiteResult
Round 1KomarovaTolstoy0 : 1
Round 1KomarovaSirategyan0 : 1
Round 1KomarovMikhailov0 : 1
Round 1NikonovaSedov0 : 1
Round 1KaftanMakarov0 : 1
Round 1TarannikovPoltaratsky1 : 0
Round 1TarasevichNikonov0 : 1
Round 1TikhomirovSinitsyn0 : 1
Round 2KomarovaSirategyan0 : 1
Round 2SedovTarannikov0 : 1
Round 2MagdeevKomarova1 : 0
Round 2KomarovNikonov0 : 1
Round 2GolosovSinitsyn1 : 0
Round 2TolstoyMikhailov0 : 1
Round 2NikonovaMakarov0 : 1
Round 3KaftanSinitsyn0 : 1
Round 3NikonovaTarannikov1 : 0
Round 3TolstoyNikonov0 : 1
Round 3MagdeevSirategyan0.5 : 0.5
Round 3TikhomirovSedov0 : 1
Round 3GolosovPoltaratsky1 : 0
Round 3TarasevichKomarova1 : 0
Round 4KomarovaKomarov0 : 1
Round 4MakarovTarannikov0 : 1
Round 4TarasevichSirategyan1 : 0
Round 4TikhomirovNikonova0 : 1
Round 4SedovGolosov0 : 1
Round 4PoltaratskyKaftan0 : 1
Round 4NikonovMikhailov0 : 1
Round 5TolstoyKomarova1 : 0
Round 5KomarovSirategyan0 : 1
Round 5TarasevichMagdeev0.5 : 0.5
Round 5TarannikovTikhomirov1 : 0
Round 5KaftanSedov0 : 1
Round 5NikonovKomarova1 : 0
Round 5NikonovaGolosov0.5 : 0.5
Round 5MakarovSinitsyn1 : 0
Round 6TolstoySirategyan0 : 1
Round 6KomarovMagdeev0 : 1
Round 6MikhailovKomarova1 : 0
Round 6NikonovaKaftan1 : 0
Round 6TikhomirovMakarov0 : 1
Round 6GolosovTarannikov0 : 1
Round 6SinitsynPoltaratsky0 : 1
Round 7TolstoyMagdeev1 : 0
Round 7SedovSinitsyn1 : 0
Round 7NikonovKomarova1 : 0
Round 7GolosovTikhomirov1 : 0
Round 7MakarovPoltaratsky0 : 1
Round 7TarannikovKaftan1 : 0
Round 7TarasevichKomarov1 : 0
Round 7MikhailovSirategyan1 : 0
Round 8KomarovKomarova0 : 1
Round 8PoltaratskySedov1 : 0
Round 8MagdeevMikhailov0 : 1
Round 8SirategyanNikonov0.5 : 0.5
Round 8MakarovGolosov1 : 0
Round 8TikhomirovKaftan0 : 1
Round 8TolstoyTarasevich1 : 0
Round 8NikonovaSinitsyn1 : 0
Round 9MakarovSedov1 : 0
Round 9TolstoyKomarov1 : 0
Round 9KomarovaKomarova1 : 0
Round 9MagdeevNikonov0 : 1
Round 9TarasevichMikhailov0 : 1
Round 9SinitsynTarannikov0 : 1
Round 9KaftanGolosov0 : 1
Round 9NikonovaPoltaratsky1 : 0
Round 10MakarovTolstoy1 : 0
Round 10NikonovaSirategyan0.5 : 0.5
Round 10NikonovGolosov1 : 0
Round 10PoltaratskyMikhailov0 : 1
Round 10TarannikovTarasevich1 : 0
Round 11NikonovaNikonov1 : 0
Round 11MakarovSirategyan1 : 0
Round 11TarasevichPoltaratsky1 : 0
Round 11GolosovMikhailov0 : 1
Round 11TolstoyTarannikov1 : 0
Round 12TarasevichGolosov0 : 1
Round 12MakarovNikonov1 : 0
Round 12TolstoyPoltaratsky0 : 1
Round 12TarannikovSirategyan1 : 0
Round 12NikonovaMikhailov0 : 1
Round 13GolosovTolstoy0 : 1
Round 13NikonovTarannikov1 : 0
Round 13TarasevichNikonova1 : 0
Round 13MikhailovMakarov1 : 0
Round 13PoltaratskySirategyan0.5 : 0.5
Round 14TarannikovMikhailov1 : 0
Round 14TolstoyNikonova0 : 1
Round 14TarasevichMakarov0 : 1
Round 14GolosovSirategyan1 : 0
Round 14PoltaratskyNikonov0 : 1

Black: Golosov Viktor0     13 mins

White:

Tarannikov Yuriy1     36 mins
Round 6, d10, R, Sakata rule

Published by Yuriy Tarannikov.
Created: 2008-11-30 17:20:19