Games

The 17th Russian Championship, First League
November 2008 Rybinsk Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  |  Photos

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Prokopyev - Nikonova0 : 1
Round 1Rachitskaya - Balabhai0 : 1
Round 1Litvinova - Karasyov0 : 1
Round 1Magdeev - Smirnov0 : 1
Round 1Kolk - Skuridin0 : 1
Round 1Taimla - Krayeva1 : 0
Round 1Myasoyedov - Vysheslavov1 : 0
Round 1Sumarokov - Mikryukov1 : 0
Round 1Tumanov - Merkulov0 : 1
Round 1Radzevelyuk - Shlyundikov1 : 0
Round 1Poltaratsky - Vysheslavova1 : 0
Round 1Piddubny - Salnikov1 : 0
Round 1Kryuchok - Kullamaa1 : 0
Round 1Molotova - Semyonov1 : 0
Round 1Kadulin - Buszkowski1 : 0
Round 1Sulane - Ryabov0 : 1
Round 1Maximov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 1Pestereva - Kozhin0 : 1
Round 1Salnikova - Mezhieva1 : 0
Round 1Savrasov - Filinov0 : 1
Round 1Merkulov - Makarov0 : 1
Round 1Taiblin - Kurdina1 : 0
Round 1Metreveli - Sobolev0 : 1
Round 1Belkina - Sirategyan0 : 1
Round 1Berezin - Kurilova1 : 0
Round 2Karasyov - Piddubny1 : 0
Round 2Kurilova - Krayeva0 : 1
Round 2Magdeev - Savrasov1 : 0
Round 2Myasoyedov - Kadulin0 : 1
Round 2Kozhin - Nikonova1 : 0
Round 2Makarov - Poltaratsky1 : 0
Round 2Kryuchok - Balabhai0 : 1
Round 2Ryabov - Sirategyan0 : 1
Round 2Salnikova - Filinov0 : 1
Round 2Kolk - Salnikov0 : 1
Round 2Taiblin - Smirnov1 : 0
Round 2Kurdina - Buszkowski0 : 1
Round 2Litvinova - Shlyundikov1 : 0
Round 2Molotova - Skuridin1 : 0
Round 2Sumarokov - Radzevelyuk0 : 1
Round 2Rachitskaya - Vysheslavov1 : 0
Round 2Merkulov - Mezhieva1 : 0
Round 2Mikhailov - Sobolev1 : 0
Round 2Vysheslavova - Sulane0 : 1
Round 2Metreveli - Maximov0.5 : 0.5
Round 2Tumanov - Mikryukov0 : 1
Round 2Merkulov - Taimla0 : 1
Round 2Pestereva - Belkina1 : 0
Round 2Smirnov - Berezin1 : 0
Round 3Makarov - Smirnov0 : 1
Round 3Mikryukov - Skuridin0 : 1
Round 3Karasyov - Molotova1 : 0
Round 3Metreveli - Magdeev1 : 0
Round 3Kryuchok - Sobolev0 : 1
Round 3Kurilova - Vysheslavova1 : 0
Round 3Smirnov - Mikhailov0 : 1
Round 3Kurdina - Mezhieva1 : 0
Round 3Litvinova - Poltaratsky0 : 1
Round 3Balabhai - Radzevelyuk1 : 0
Round 3Tumanov - Kolk0 : 1
Round 3Merkulov - Myasoyedov0 : 1
Round 3Sulane - Merkulov0 : 1
Round 3Belkina - Semyonov0 : 1
Round 3Kozhin - Sirategyan1 : 0
Round 3Filinov - Taimla0 : 1
Round 3Sumarokov - Piddubny0 : 1
Round 3Krayeva - Kullamaa0 : 1
Round 3Rachitskaya - Nikonova1 : 0
Round 3Buszkowski - Salnikov0 : 1
Round 3Taiblin - Kadulin0 : 1
Round 3Pestereva - Ryabov0 : 1
Round 3Salnikova - Prokopyev1 : 0
Round 3Vysheslavov - Savrasov0 : 1
Round 3Maximov - Berezin0 : 1
Round 4Sobolev - Taiblin0 : 1
Round 4Makarov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 4Karasyov - Taimla0 : 1
Round 4Kullamaa - Mikhailov0 : 1
Round 4Salnikov - Myasoyedov0.5 : 0.5
Round 4Salnikova - Berezin0 : 1
Round 4Balabhai - Kozhin1 : 0
Round 4Metreveli - Molotova1 : 0
Round 4Belkina - Vysheslavova1 : 0
Round 4Merkulov - Kryuchok0 : 1
Round 4Ryabov - Poltaratsky1 : 0
Round 4Kadulin - Smirnov1 : 0
Round 4Litvinova - Sumarokov0 : 1
Round 4Buszkowski - Kurilova0 : 1
Round 4Filinov - Piddubny1 : 0
Round 4Kolk - Semyonov0 : 1
Round 4Kurdina - Mikryukov0 : 1
Round 4Vysheslavov - Tumanov0 : 1
Round 4Sulane - Smirnov1 : 0
Round 4Nikonova - Shlyundikov1 : 0
Round 4Pestereva - Prokopyev1 : 0
Round 4Radzevelyuk - Skuridin0.5 : 0.5
Round 4Krayeva - Savrasov0 : 1
Round 4Maximov - Magdeev0 : 1
Round 4Rachitskaya - Merkulov0 : 1
Round 5Shlyundikov - Kolk0 : 1
Round 5Taiblin - Ryabov0 : 1
Round 5Myasoyedov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 5Balabhai - Mikhailov0 : 1
Round 5Makarov - Skuridin1 : 0
Round 5Mikryukov - Semyonov0.5 : 0.5
Round 5Tumanov - Buszkowski1 : 0
Round 5Sumarokov - Sobolev0.5 : 0.5
Round 5Smirnov - Filinov0 : 1
Round 5Magdeev - Piddubny0 : 1
Round 5Merkulov - Belkina1 : 0
Round 5Litvinova - Mezhieva1 : 0
Round 5Smirnov - Vysheslavova1 : 0
Round 5Kadulin - Taimla0 : 1
Round 5Krayeva - Kurdina1 : 0
Round 5Kurilova - Poltaratsky0 : 1
Round 5Kryuchok - Metreveli0 : 1
Round 5Rachitskaya - Sulane1 : 0
Round 5Molotova - Salnikova0 : 1
Round 5Merkulov - Karasyov0 : 1
Round 5Nikonova - Savrasov1 : 0
Round 5Prokopyev - Maximov0 : 1
Round 5Pestereva - Kullamaa1 : 0
Round 5Kozhin - Berezin1 : 0
Round 6Salnikov - Makarov0.5 : 0.5
Round 6Metreveli - Myasoyedov0.5 : 0.5
Round 6Mikhailov - Taimla0 : 1
Round 6Mezhieva - Prokopyev0 : 1
Round 6Pestereva - Sobolev1 : 0
Round 6Litvinova - Magdeev0 : 1
Round 6Kurdina - Belkina1 : 0
Round 6Maximov - Mikryukov0 : 1
Round 6Poltaratsky - Berezin1 : 0
Round 6Vysheslavov - Kryuchok1 : 0
Round 6Merkulov - Piddubny1 : 0
Round 6Shlyundikov - Buszkowski0 : 1
Round 6Sulane - Tumanov0 : 1
Round 6Molotova - Krayeva0 : 1
Round 6Merkulov - Kurilova1 : 0
Round 6Kadulin - Balabhai0 : 1
Round 6Kolk - Kullamaa1 : 0
Round 6Rachitskaya - Sirategyan0 : 1
Round 6Nikonova - Smirnov0 : 1
Round 6Ryabov - Filinov0 : 1
Round 6Karasyov - Kozhin0.5 : 0.5
Round 6Sumarokov - Skuridin1 : 0
Round 6Salnikova - Taiblin1 : 0
Round 6Smirnov - Savrasov0 : 1
Round 6Radzevelyuk - Semyonov1 : 0
Round 7Kryuchok - Skuridin0 : 1
Round 7Myasoyedov - Magdeev1 : 0
Round 7Sumarokov - Smirnov0 : 1
Round 7Nikonova - Tumanov1 : 0
Round 7Litvinova - Smirnov1 : 0
Round 7Kurilova - Maximov0 : 1
Round 7Shlyundikov - Vysheslavova0 : 1
Round 7Prokopyev - Molotova0 : 1
Round 7Mezhieva - Kullamaa0 : 1
Round 7Merkulov - Krayeva1 : 0
Round 7Kolk - Piddubny0 : 1
Round 7Berezin - Rachitskaya0.5 : 0.5
Round 7Buszkowski - Vysheslavov1 : 0
Round 7Kurdina - Sulane0 : 1
Round 7Poltaratsky - Salnikov0.5 : 0.5
Round 7Semyonov - Sobolev1 : 0
Round 7Karasyov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 7Filinov - Kozhin0.5 : 0.5
Round 7Balabhai - Taimla0 : 1
Round 7Metreveli - Ryabov0.5 : 0.5
Round 7Salnikova - Sirategyan0 : 1
Round 7Mikryukov - Radzevelyuk0.5 : 0.5
Round 7Savrasov - Taiblin1 : 0
Round 7Merkulov - Kadulin0.5 : 0.5
Round 7Pestereva - Makarov1 : 0
Round 8Mikhailov - Sirategyan1 : 0
Round 8Krayeva - Litvinova0.5 : 0.5
Round 8Makarov - Mikryukov1 : 0
Round 8Rachitskaya - Skuridin0 : 1
Round 8Magdeev - Sulane0 : 1
Round 8Sobolev - Belkina1 : 0
Round 8Ryabov - Salnikov0 : 1
Round 8Kadulin - Poltaratsky0 : 1
Round 8Molotova - Sumarokov0 : 1
Round 8Berezin - Semyonov0.5 : 0.5
Round 8Prokopyev - Vysheslavova1 : 0
Round 8Smirnov - Kryuchok0 : 1
Round 8Karasyov - Balabhai1 : 0
Round 8Nikonova - Piddubny1 : 0
Round 8Buszkowski - Kolk1 : 0
Round 8Smirnov - Taimla0 : 1
Round 8Metreveli - Kozhin0 : 1
Round 8Tumanov - Taiblin0 : 1
Round 8Shlyundikov - Mezhieva1 : 0
Round 8Merkulov - Myasoyedov0 : 1
Round 8Vysheslavov - Kurilova0 : 1
Round 8Kullamaa - Maximov0 : 1
Round 8Salnikova - Savrasov0 : 1
Round 8Filinov - Pestereva1 : 0
Round 8Merkulov - Radzevelyuk1 : 0
Round 9Smirnov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 9Balabhai - Merkulov1 : 0
Round 9Kullamaa - Kurilova0 : 1
Round 9Karasyov - Salnikov0 : 1
Round 9Taimla - Kozhin1 : 0
Round 9Mikhailov - Filinov1 : 0
Round 9Kadulin - Metreveli1 : 0
Round 9Skuridin - Ryabov1 : 0
Round 9Vysheslavov - Smirnov1 : 0
Round 9Vysheslavova - Mezhieva1 : 0
Round 9Belkina - Shlyundikov1 : 0
Round 9Krayeva - Sobolev1 : 0
Round 9Kurdina - Kryuchok1 : 0
Round 9Litvinova - Rachitskaya1 : 0
Round 9Prokopyev - Kolk0 : 1
Round 9Taiblin - Buszkowski1 : 0
Round 9Magdeev - Molotova1 : 0
Round 9Berezin - Piddubny0 : 1
Round 9Mikryukov - Sulane1 : 0
Round 9Myasoyedov - Poltaratsky0 : 1
Round 9Merkulov - Sumarokov0 : 1
Round 9Pestereva - Nikonova0 : 1
Round 9Salnikova - Radzevelyuk1 : 0
Round 9Maximov - Semyonov0 : 1
Round 9Makarov - Savrasov1 : 0
Round 10Salnikov - Taimla0.5 : 0.5
Round 10Molotova - Belkina1 : 0
Round 10Prokopyev - Kullamaa1 : 0
Round 10Krayeva - Tumanov1 : 0
Round 10Litvinova - Ryabov0 : 1
Round 10Mikhailov - Poltaratsky1 : 0
Round 10Berezin - Sulane1 : 0
Round 10Rachitskaya - Vysheslavova1 : 0
Round 10Kurdina - Maximov0 : 1
Round 10Magdeev - Buszkowski0 : 1
Round 10Savrasov - Semyonov0 : 1
Round 10Vysheslavov - Shlyundikov1 : 0
Round 10Smirnov - Mezhieva0 : 1
Round 10Radzevelyuk - Kolk1 : 0
Round 10Nikonova - Karasyov1 : 0
Round 10Taiblin - Piddubny0.5 : 0.5
Round 10Sobolev - Kurilova1 : 0
Round 10Balabhai - Filinov0 : 1
Round 10Sumarokov - Myasoyedov1 : 0
Round 10Makarov - Kozhin0 : 1
Round 10Pestereva - Mikryukov0 : 1
Round 10Merkulov - Metreveli1 : 0
Round 10Kadulin - Sirategyan0 : 1
Round 10Salnikova - Merkulov1 : 0
Round 10Smirnov - Skuridin0 : 1
Round 11Kryuchok - Tumanov1 : 0
Round 11Kozhin - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 11Kurdina - Magdeev1 : 0
Round 11Taimla - Nikonova1 : 0
Round 11Sulane - Vysheslavov1 : 0
Round 11Taiblin - Merkulov1 : 0
Round 11Litvinova - Merkulov0 : 1
Round 11Kullamaa - Vysheslavova0 : 1
Round 11Smirnov - Shlyundikov0 : 1
Round 11Belkina - Mezhieva1 : 0
Round 11Kadulin - Krayeva1 : 0
Round 11Makarov - Semyonov0 : 1
Round 11Pestereva - Savrasov1 : 0
Round 11Skuridin - Sirategyan1 : 0
Round 11Myasoyedov - Piddubny1 : 0
Round 11Ryabov - Smirnov0 : 1
Round 11Filinov - Salnikov0 : 1
Round 11Karasyov - Salnikova1 : 0
Round 11Rachitskaya - Sobolev1 : 0
Round 11Mikryukov - Balabhai0 : 1
Round 11Metreveli - Kurilova1 : 0
Round 11Maximov - Radzevelyuk0 : 1
Round 11Molotova - Kolk1 : 0
Round 11Sumarokov - Poltaratsky0 : 1

Black: Merkulov Artyom0     2 mins

White:

Taimla Tunnet1     35 mins
Round 2, i11, -, 5a=-, Taraguchi rule, Info: 1-Y;2-S;R=1345

Published by Viktor Balabhai.
Created: 2008-11-09 19:51:20