Games

European Championship QT
July 2008 Saint Petersburg Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics   |  Info  

RoundBlack vs WhiteResult
Round 1Buszkowski - Karasyov0 : 1
Round 1Tarannikov - Balabhai1 : 0
Round 1Semyonov - Sinyov0.5 : 0.5
Round 1Mikhailov - Sirategyan0 : 1
Round 1Makarov - Salnikova1 : 0
Round 2Tarannikov - Sirategyan1 : 0
Round 2Karasyov - Mikhailov1 : 0
Round 2Makarov - Semyonov1 : 0
Round 2Sinyov - Mikhailov1 : 0
Round 2Balabhai - Salnikova1 : 0
Round 3Tarannikov - Makarov1 : 0
Round 3Karasyov - Sinyov0 : 1
Round 3Balabhai - Buszkowski1 : 0
Round 3Sirategyan - Mikhailov1 : 0
Round 3Semyonov - Salnikova1 : 0
Round 4Sinyov - Tarannikov0.5 : 0.5
Round 4Makarov - Sirategyan1 : 0
Round 4Karasyov - Balabhai0 : 1
Round 4Semyonov - Mikhailov1 : 0
Round 4Buszkowski - Mikhailov0 : 1
Round 5Tarannikov - Semyonov1 : 0
Round 5Makarov - Sinyov0.5 : 0.5
Round 5Mikhailov - Balabhai1 : 0
Round 5Salnikova - Karasyov0 : 1
Round 5Buszkowski - Mikhailov1 : 0
Round 6Karasyov - Tarannikov0 : 1
Round 6Balabhai - Sinyov1 : 0
Round 6Makarov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 6Buszkowski - Sirategyan0 : 1
Round 6Salnikova - Mikhailov1 : 0
Round 7Tarannikov - Mikhailov0.5 : 0.5
Round 7Makarov - Balabhai0.5 : 0.5
Round 7Semyonov - Sirategyan0.5 : 0.5
Round 7Salnikova - Buszkowski1 : 0
Round 7Sinyov - Mikhailov1 : 0

Black: Karasyov Maxim0     21 mins

White:

Tarannikov Yuriy1     35 mins
Round 6, i8, -, 5a=9,j9, Soosyrv rule, Info: Swaps: - -

Published by Pavel Salnikov.
Created: 2008-07-26 16:53:14