Games

Youth Championship of Arkhangelsk region
July 2021 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round B1SidorovGeletyuk1 : 0
Round B1KuvaevSemenov1 : 0
Round B1NaumovKulin1 : 0
Round B1StoyanovBykov1 : 0
Round B1MetreveliMakhin1 : 0
Round B2KulinSemenov1 : 0
Round B2SidorovKuvaev0.5 : 0.5
Round B2MetreveliStoyanov1 : 0
Round B2MakhinNaumov0.5 : 0.5
Round B2BykovGeletyuk1 : 0
Round B3SemenovMakhin1 : 0
Round B3SidorovKulin1 : 0
Round B3NaumovMetreveli0 : 1
Round B3GeletyukStoyanov0 : 1
Round B3BykovKuvaev0.5 : 0.5
Round B4GeletyukKuvaev0 : 1
Round B4SidorovMakhin1 : 0
Round B4SemenovMetreveli0 : 1
Round B4BykovKulin0 : 1
Round B4NaumovStoyanov0 : 1
Round B5SidorovMetreveli0 : 1
Round B5SemenovNaumov0 : 1
Round B5BykovMakhin0 : 1
Round B5KuvaevStoyanov1 : 0
Round B5KulinGeletyuk1 : 0
Round B6SemenovStoyanov0 : 1
Round B6KuvaevKulin0.5 : 0.5
Round B6SidorovNaumov0 : 1
Round B6GeletyukMakhin0 : 1
Round B6MetreveliBykov1 : 0
Round B7SidorovSemenov1 : 0
Round B7MakhinKuvaev0 : 1
Round B7BykovNaumov0 : 1
Round B7KulinStoyanov0 : 1
Round B7MetreveliGeletyuk1 : 0
Round B8SidorovStoyanov1 : 0
Round B8MetreveliKuvaev0 : 1
Round B8NaumovGeletyuk1 : 0
Round B8KulinMakhin1 : 0
Round B8BykovSemenov0 : 1
Round B9KuvaevNaumov1 : 0
Round B9SemenovGeletyuk1 : 0
Round B9MetreveliKulin1 : 0
Round B9StoyanovMakhin0.5 : 0.5
Round B9BykovSidorov0 : 1
Round C1StoyanovNikolaev0 : 1
Round C1KazantsevFokichev0 : 1
Round C1ProkopyevOzerov1 : 0
Round C1LobachevPavlovskiy0 : 1
Round C10ProkopyevNikolaev1 : 0
Round C10KazantsevStartsev0 : 1
Round C10VereshaginStoyanov0 : 1
Round C10NoskovPavlovskiy0 : 1
Round C10OzerovLobachev1 : 0
Round C11StoyanovKazantsev1 : 0
Round C11ProkopyevNoskov0 : 1
Round C11NikolaevStartsev0 : 1
Round C11FokichevVereshagin1 : 0
Round C11StartsevNikolaev1 : 0
Round C11PavlovskiyOzerov1 : 0
Round C2NikolaevFokichev0 : 1
Round C2VereshaginKazantsev1 : 0
Round C2NoskovStoyanov1 : 0
Round C2ProkopyevLobachev1 : 0
Round C3PavlovskiyProkopyev0 : 1
Round C3NoskovFokichev0 : 1
Round C3VereshaginNikolaev1 : 0
Round C3StoyanovOzerov1 : 0
Round C4KazantsevNikolaev0 : 1
Round C4OzerovFokichev0 : 1
Round C4PavlovskiyStartsev1 : 0
Round C4StoyanovLobachev1 : 0
Round C5PavlovskiyStoyanov0 : 1
Round C5ProkopyevStartsev0 : 1
Round C5NoskovKazantsev0 : 1
Round C5LobachevFokichev0 : 1
Round C6FokichevPavlovskiy1 : 0
Round C6StoyanovProkopyev1 : 0
Round C6KazantsevOzerov1 : 0
Round C6NikolaevNoskov0 : 1
Round C6LobachevVereshagin0 : 1
Round C7ProkopyevFokichev0 : 1
Round C7KazantsevLobachev1 : 0
Round C7OzerovNikolaev0 : 1
Round C7StartsevStoyanov0 : 1
Round C7PavlovskiyVereshagin1 : 0
Round C8KazantsevPavlovskiy0 : 1
Round C8VereshaginProkopyev0 : 1
Round C8FokichevStartsev0 : 1
Round C8NoskovOzerov1 : 0
Round C8LobachevNikolaev0 : 1
Round C9ProkopyevKazantsev0 : 1
Round C9PavlovskiyNikolaev1 : 0
Round C9StoyanovFokichev1 : 0
Round C9StartsevVereshagin1 : 0
Round D1MikryukovSokolov1 : 0
Round D10MikryukovZubov1 : 0
Round D2MikryukovLetovaltsev1 : 0
Round D3MikryukovNogovitsin1 : 0
Round D4MikryukovPotapov1 : 0
Round D5PotapovNogovitsin1 : 0
Round D5MikryukovRogozinsky1 : 0
Round D7AfanasievMikryukov0 : 1
Round D8MikryukovZolotarev1 : 0
Round D9ZolotarevMikryukov0 : 1
Round С1NoskovStartsev0 : 1
Round С2StartsevOzerov1 : 0
Round С3StartsevLobachev1 : 0
Round С4NoskovVereshagin1 : 0
Round С5VereshaginOzerov1 : 0
Round С6LobachevVereshagin0 : 1
Round С9NoskovLobachev1 : 0
Round F11MatushkinaStulova0.5 : 0.5
Round F12StulovaMatushkina1 : 0
Round F21PorokhinaYusupmurzina0 : 1
Round F22YusupmurzinaPorokhina1 : 0
Round F31MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round F32MatushkinaYusupmurzina0 : 1
Round F41StulovaYusupmurzina0 : 1
Round F41PorokhinaMatushkina1 : 0
Round F42YusupmurzinaStulova1 : 0
Round F42PorokhinaMatushkina0 : 1
Round F51PorokhinaStulova1 : 0
Round F52PorokhinaStulova1 : 0
Round G1SimanovskaiaVostriakova1 : 0
Round G1ZvezdinaBuslakova1 : 0
Round G1PopovaStulova0 : 1
Round G1BykovaBuslakova0 : 1
Round G2FokichevaBuslakova0 : 1
Round G2SimanovskaiaStulova1 : 0
Round G2PopovaZvezdina1 : 0
Round G2BykovaBuslakova0 : 1
Round G3SimanovskaiaZvezdina1 : 0
Round G3BuslakovaFokicheva1 : 0
Round G3StulovaVostriakova1 : 0
Round G3PopovaBykova1 : 0
Round G4VostriakovaZvezdina0 : 1
Round G4BuslakovaBuslakova0 : 1
Round G4FokichevaPopova1 : 0
Round G4SimanovskaiaBykova1 : 0
Round G5ZvezdinaStulova0 : 1
Round G5BuslakovaPopova1 : 0
Round G5FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round G5VostriakovaBykova1 : 0
Round G6BuslakovaSimanovskaia1 : 0
Round G6VostriakovaFokicheva0 : 1
Round G6PopovaBuslakova0 : 1
Round G7BuslakovaVostriakova1 : 0
Round G7FokichevaStulova1 : 0
Round G7SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round G7ZvezdinaBykova1 : 0
Round G8VostriakovaBuslakova0 : 1
Round G8FokichevaZvezdina1 : 0
Round G8BuslakovaStulova1 : 0
Round G8SimanovskaiaPopova1 : 0
Round G9PopovaVostriakova0 : 1
Round G9StulovaBuslakova0 : 1
Round G9ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round G9BykovaFokicheva0 : 1
Round H41YudinaPorokhina1 : 0
Round H42YudinaPorokhina1 : 0

Black: Matushkina Ksenia0     12 mins

White:

Yusupmurzina Darya1     31 mins
Round F31, d7, -, 5a=-, Taraguchi-10 rule, Info: +--+-

Published by Irina Metreveli.
Created: 2021-12-01 13:51:17