Games

The tournament of Arkhangelsk region, group C,G
October 2021 Podyuga Russia

Refresh  |  Back  |  Statistics  

RoundBlackWhiteResult
Round C1NoskovSokolov1 : 0
Round C1ProkopyevNikolaev1 : 0
Round C1FokichevPavlovskiy1 : 0
Round C1PakholkovParshenok0 : 1
Round C1StoyanovKazantsev1 : 0
Round C2PakholkovPavlovskiy0 : 1
Round C3StoyanovProkopyev1 : 0
Round C3PakholkovKazantsev0 : 1
Round C4NikolaevParshenok1 : 0
Round C5FokichevProkopyev0 : 1
Round C6KazantsevNikolaev0 : 1
Round C6PavlovskiyProkopyev0 : 1
Round C7PavlovskiyKazantsev1 : 0
Round C8NikolaevPavlovskiy0 : 1
Round C8ParshenokKazantsev0 : 1
Round С1StartsevOzerov1 : 0
Round С1GarmanovOrlov0 : 1
Round С1VereshaginKozhemjakin1 : 0
Round С2ParshenokStartsev0 : 1
Round С2NoskovStoyanov0 : 1
Round С2KazantsevOzerov0 : 1
Round С2ProkopyevOrlov1 : 0
Round С2SokolovNikolaev1 : 0
Round С2VereshaginFokichev0 : 1
Round С2KozhemjakinGarmanov1 : 0
Round С3FokichevStartsev0 : 1
Round С3VereshaginParshenok1 : 0
Round С3NoskovOzerov1 : 0
Round С3KozhemjakinOrlov0 : 1
Round С3GarmanovNikolaev0 : 1
Round С3PavlovskiySokolov1 : 0
Round С4OzerovKozhemjakin1 : 0
Round С4GarmanovPakholkov1 : 0
Round С4KazantsevSokolov0 : 1
Round С4PavlovskiyVereshagin1 : 0
Round С4NoskovFokichev0 : 1
Round С4ProkopyevStartsev1 : 0
Round С4StoyanovOrlov1 : 0
Round С5StoyanovStartsev1 : 0
Round С5NikolaevVereshagin1 : 0
Round С5SokolovOrlov0 : 1
Round С5NoskovPavlovskiy1 : 0
Round С5KazantsevGarmanov1 : 0
Round С5ParshenokOzerov0 : 1
Round С5KozhemjakinPakholkov1 : 0
Round С6VereshaginStartsev1 : 0
Round С6ParshenokGarmanov1 : 0
Round С6NoskovKozhemjakin1 : 0
Round С6SokolovPakholkov1 : 0
Round С6FokichevOrlov1 : 0
Round С6StoyanovOzerov1 : 0
Round С7StartsevGarmanov1 : 0
Round С7ProkopyevNoskov1 : 0
Round С7KozhemjakinParshenok1 : 0
Round С7NikolaevOrlov1 : 0
Round С7FokichevSokolov0 : 1
Round С7OzerovPakholkov1 : 0
Round С7StoyanovVereshagin1 : 0
Round С8OrlovStartsev0 : 1
Round С8ProkopyevOzerov1 : 0
Round С8SokolovKozhemjakin1 : 0
Round С8NoskovParshenok1 : 0
Round С8StoyanovFokichev1 : 0
Round С8VereshaginGarmanov1 : 0
Round G1SimanovskaiaMinkina1 : 0
Round G1StulovaVostriakova0 : 1
Round G1BuslakovaFokicheva1 : 0
Round G1ZvezdinaSokolova1 : 0
Round G10BuslakovaSokolova1 : 0
Round G10BuslakovaStulova0 : 1
Round G10VostriakovaSimanovskaia1 : 0
Round G10MinkinaMinkina1 : 0
Round G11ZvezdinaSimanovskaia0 : 1
Round G11BuslakovaStulova1 : 0
Round G11FokichevaBuslakova1 : 0
Round G11SokolovaVostriakova0 : 1
Round G2SimanovskaiaMinkina1 : 0
Round G2SokolovaMinkina1 : 0
Round G2BuslakovaBuslakova1 : 0
Round G2FokichevaVostriakova1 : 0
Round G2ZvezdinaStulova1 : 0
Round G3SokolovaMinkina1 : 0
Round G3FokichevaZvezdina1 : 0
Round G3VostriakovaBuslakova0 : 1
Round G3StulovaMinkina1 : 0
Round G4FokichevaMinkina1 : 0
Round G4VostriakovaBuslakova0 : 1
Round G4ZvezdinaBuslakova0 : 1
Round G4StulovaMinkina1 : 0
Round G5BuslakovaMinkina1 : 0
Round G5BuslakovaZvezdina1 : 0
Round G5SimanovskaiaSokolova1 : 0
Round G5FokichevaMinkina1 : 0
Round G6BuslakovaMinkina1 : 0
Round G6BuslakovaMinkina0 : 1
Round G6SimanovskaiaStulova1 : 0
Round G6VostriakovaZvezdina1 : 0
Round G7BuslakovaMinkina1 : 0
Round G7VostriakovaMinkina1 : 0
Round G7SokolovaStulova0 : 1
Round G7FokichevaSimanovskaia1 : 0
Round G8MinkinaVostriakova0 : 1
Round G8SimanovskaiaBuslakova1 : 0
Round G8FokichevaSokolova1 : 0
Round G8ZvezdinaMinkina1 : 0
Round G9StulovaFokicheva0 : 1
Round G9SimanovskaiaBuslakova0 : 1
Round G9SokolovaBuslakova0 : 1
Round G9ZvezdinaMinkina1 : 0

Black: Noskov Pavel1     23 mins

White:

Kozhemjakin Kirill0     26 mins
Round С6, i12, -, Taraguchi-10 rule, Info: -----

Published by Kira Lashko.
Created: 2021-11-21 15:37:28